Breed aanbod van activiteiten met 'matched care'

Het zorgprogramma wordt afgestemd op de persoonlijke situatie en mogelijkheden van de patiënt. Elke patiënt krijgt de zorg die hij nodig heeft, niet zwaarder dan noodzakelijk. Deze best passende zorg wordt ‘matched care’ genoemd. De patiënt heeft één aanspreekpunt voor al zijn vragen over zijn behandeling.

De zorg voor mensen met lichte psychische klachten wordt aangeboden in de huisartsenpraktijk. Praktijkondersteuners staan de huisarts op het gebied van deze zorg bij met een breed begeleidingsaanbod.
Na screening en intake volgt een begeleidingstraject op maat, waarbij ook e-health en/of een preventiecursus ingezet kan worden.

Waar nodig kan een consult, consultatie, diagnostiek en co-behandeling vanuit de generalistische basis-ggz of specialistische ggz worden ingezet. Als de problematiek te complex is om vanuit de huisartsenzorg te behandelen wordt de patiënt, in overleg, doorverwezen naar de generalistische
basis-ggz of specialistische ggz.

 

© 2024 Provico BV