Provico op uw zorgkostenoverzicht

De zorg binnen Provico valt onder huisartsenzorg. De zorgverzekeraar vergoedt behandeling van psychische klachten door een gemiddeld bedrag per patiënt. Provico betaalt hieruit alle zorg die aan patiënten wordt verleend. Provico declareert deze kosten bij de zorgverzekeraar. Sinds 2020 wordt dit bedrag in 4 kwartalen afgeschreven. Ook wanneer de zorg is gestopt. Dat komt door een andere manier van declareren en de mogelijkheden van het systeem. Dit systeem is bedoeld om de administratie te verkleinen.

De zorg die, via Provico, aan mensen met psychische klachten wordt verleend, wordt gedeclareerd als een gemiddeld bedrag voor een patiënt. Dit heet ook wel een DBC (Diagnose Behandel Combinatie).

Waarom wordt met DBC's gewerkt?
In de zorg werkt men met DBC’s om de hoeveelheid administratie te verkleinen.

Kosten voor de patiënt
Voor behandeling in de huisartsenzorg, dus ook voor Provico, geldt dat het u niets kost. Deze bedragen staan wel op uw verzekeringsoverzicht. De zorg die niet is gebruikt, wordt terugbetaald aan de zorgverzekeraar. Helaas ziet u dit niet terug op uw verzekeringsoverzicht

De zorg die via Provico wordt verleend gaat niet van uw eigen risico af. Wanneer de behandeling vanuit de huisartsenpraktijk stopt. Uw eigen risico wordt alleen aangesproken als uw huisarts u verwijst naar een andere hulpverlener, bijvoorbeeld een psycholoog of psychiater.

Patiëntenbrief met uitleg
In deze brief voor patiënten leest u alles over DBC's en Provico in uw kostenoverzicht.

© 2024 Provico BV