Behandeling dichtbij

Dankzij de aanwezigheid van een praktijkondersteuner-ggz en de mogelijkheden voor consult, consultatie, diagnostiek en co-behandeling vanuit de generalistische basis-ggz en de specialistische ggz wordt behandeling van lichte psychische problematiek vanuit de huisartsenpraktijk mogelijk.

Behandeling in de vertrouwde omgeving verlaagt de drempel om hulp te zoeken. Dat bevordert het tijdig signaleren van problemen en maakt snel ingrijpen bij psychische problematiek mogelijk. Tevens kunnen lichamelijke en psychische klachten in samenhang worden bekeken en behandeld.

© 2024 Provico BV