Behandeling dichtbij

Wanneer u met lichte psychische klachten bij uw huisarts komt zal uw huisarts u, als u daar toestemming voor geeft, veelal doorverwijzen naar de praktijkondersteuner. Aan de hand van een vragenlijst, die u tevoren heeft ingevuld, brengt de praktijkondersteuner uw psychische klachten samen met u in kaart en bespreekt deze met u. Vervolgens wordt besproken welk type behandeling het meest geschikt is en hoe vaak u daarvoor contact heeft met elkaar.

Waar nodig kan, in overleg met u, ondersteuning van andere zorgverleners als maatschappelijk werk, psycholoog of psychiater worden ingezet. Ook kan er gebruik worden gemaakt van behandelingen waarmee u zelfstandig, eventueel via het internet, aan de slag gaat. Of u kunt deelnemen aan een cursus, onder begeleiding van een preventiemedewerker. Doel blijft dat u uw behandeling dichtbij huis ontvangt en dat deze goed is afgestemd op uw klachten, vragen, wensen en mogelijkheden.

Uw huisarts houdt de regie over uw behandeling. Hij werkt daarom nauw samen met de praktijkondersteuner en met de eventueel andere betrokken professionals. En natuurlijk met u en met uw mantelzorgers.

Waar het kan, wordt u vanuit de huisartsenpraktijk begeleid.
Als dit niet (meer) mogelijk is, draagt uw huisarts u over aan een specialist op dit gebied.

© 2024 Provico BV