Ons Team


 

Stephan Hermsen: Directeur
s.hermsen@provico.nl  / 077-8507218

Mijn voornaamste aandachtsgebieden zijn: management en bedrijfsvoering, contacten met zorgverzekeraars, Taskforce wachttijden, RBO.
 

 

Ria Thijssen: Secretariaat
r.thijssen@provico.nl  / 077-8507218

Secretariële en administratieve ondersteuning van Provico zijn mijn belangrijkste taken. Daaronder valt o.a. het maken van afspraken, notuleren en verslaglegging, organiseren van bijeenkomsten, beheer kwaliteitssysteem, CRM en het uitwerken en borgen van documenten en protocollen.

Desiree Elfahmi: Relatiemanager huisartsen
d.elfahmi@provico.nl / 06-21508566 / 077-8507218

Als relatiemanager huisartsenzorg bij Provico ben ik - in nauwe samenwerking met de relatiemanager netwerkpartners - gesprekspartner voor huisartsen, huisartsenpraktijken en praktijkondersteuners-ggz met als doel hen en de ketenpartners zo goed mogelijk te ondersteunen in hun werk en specifieke vragen door te verwijzen waar nodig.

 

Marloes Verbeek: Beleidsmedewerker
Marloes.Verbeek@provico.nl / 077-8507218

Mijn belangrijkste taken zijn gerelateerd aan het beleid, zoals het maken van de jaarplannen en effectenkaarten. 

Ingrid Pollux: Communicatie medewerker
i.pollux@provico.nl / 077-8507218

Mijn voornaamste taak is het beheer van de website, de kennisbank, het intranet, social media en nieuwsbrieven.

 

Daniëlle Arts: Zorgbemiddelaar
danielle.arts@provico.nl / 077-8507218

Mijn aandachtsgebieden zijn: advisering bij verwijsbureau WIJS, ondersteuning bij projecten en ik houd me bezig me met de analyse van data. 

Hilde Theelen: Verwijsadviseur WIJS
wijs@provico.nl / 077-8507218

Ik ben verwijsadviseur bij Verwijsbureau WIJS en geef adviezen over mogelijke verwijzingen in de ggz. Ik leg veel contacten in het netwerk en werk nauw samen met de relatiemanager. Daarnaast ben ik werkzaam als poh-ggz.

Fanny Schilderinck: Zorgbemiddelaar
Fanny.Schilderinck@provico.nl / 077-8507218

Ik houd me vooral bezig met projecten in het kader van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en ondersteun bij de verwijzingen van verwijsbureau WIJS.

Eric Lijssen:  Controller
e.lijssen@cohesie.org /  077-8507218

Het financiële reilen en zeilen van Cohesie HAP Noord-Limburg BV, Cohesie Vastgoed BV en Stichting HaZo24 zijn mijn aandachtsgebieden. Verder ondersteun ik de huisartsen in hun financiële administratie. Sinds 1 januari 2020 ben ik ook betrokken als controller bij Provico.

 

Almar van Wissen:  Staffunctionaris
A.vanWissen@cohesie.org / 077-3203736

Inrichting, beheer en ondersteuning van VitalHealth Coordinate.

© 2023 Provico BV