Ons Team

Marlies Wegewijs: Kaderarts GGZ
M.wegewijs@cohesie.org / 077-8507218

Als kaderarts GGZ bij Provico draag ik bij aan de ontwikkeling van het zorgprogramma en aan de deskundigheidsbevordering voor huisartsen en POH met betrekking tot de GGZ. Tevens heb ik een rol in de kwaliteitsbewaking en -bevordering van het zorgprogramma.

Almar van Wissen:  Staffunctionaris
A.vanWissen@cohesie.org / 077-3203736

Inrichting en beheer van ketenzorg en applicatiebeheer van KIS-module Zorgdossier.
 

Irene Piets: Directeur
i.piets@provico.nl  / 06-51539341 / 077-8507218

Naast de leiding over Provico zijn mijn belangrijkste aandachtsgebieden het aansturen en vertegenwoordigen van Provico, strategie, financiën, innovatie en  ICT.
 

Ria Thijssen: Secretariaat
r.thijssen@provico.nl  / 077-8507218

Secretariële en administratieve ondersteuning van Provico zijn mijn belangrijkste taken. Daaronder valt o.a. het maken van afspraken, notuleren en verslaglegging, organiseren van bijeenkomsten, communicatie waaronder onderhoud en beheer van de website, intranet en kennisbank en het uitwerken en borgen van documenten en protocollen.

Carien van Oorsouw: Beleidsmedewerker Zorg en Innovatie:
c.vanoorsouw@provico.nl / 06-11759038 / 077-8507218

Als beleidsmedewerker houdt ik me binnen Provico vooral bezig met het ontwikkelen en borgen van beleid op allerlei gebieden. Tevens zijn kwaliteitszorg en beheer van de kennisbank belangrijke aandachtsgebieden.

Suzanne Nijland: Relatiemanager huisartsenzorg
s.nijland@provico.nl / 06-50238032

Als relatiemanager huisartsenzorg bij Provico ben ik - in nauwe samenwerking met de relatiemanagers gb en s-ggz en sociaal domein - gesprekspartner voor huisartsen, huisartsenpraktijken en praktijkondersteuners-ggz met als doel hen en de ketenpartners zo goed mogelijk te ondersteunen in hun werk en specifieke vragen door te verwijzen waar nodig. Daarnaast coördineer ik de cursus Mental Health First Aid (MHFA) waarvoor Provico de licentienemer is in de regio en deze cursus uitrolt in samenwerking met gemeenten en bedrijven

Jeanne van der Heijden:  Financieel medewerker

 

j.vanderheijden@cohesie.org /  077-8507218

Bij Provico verzorg ik de administratie, stel rapportages op en ben verantwoordelijk voor financiële analyses en controles. Daarnaast geef ik financieel advies bij diverse projecten.

 

Niki Peters: Adviseur ervaringsdeskundigheid
ervaringsdeskundigheid@provico.nl  / 06-14670458

Als extern adviseur geef ik gevraagd en ongevraagd advies over ervaringsdeskundigheid in de huisartsenzorg.

Rebecca Testroote: Secretaresse/Scholingsondersteuner
R.Testroote@provico.nl / 077-8507218

Als secretaresse/scholingsondersteuner sta ik de relatiemanager huisartsen bij met het organiseren en aanbieden van alle cursussen die Provico organiseert voor interne en externe klanten. Tevens ondersteun ik het team op secretarieel/administratief gebied.

© 2020 Provico BV