Partners in kaart

De huisartsenpraktijken, psychologenpraktijken en de psychiaters die binnen Provico samenwerken hebben we voor u in kaart gebracht. Per zorgaanbieder is aangegeven of het een huisarts, een professional uit de generalistische basis-ggz en/of een professional uit de specialistische-ggz betreft. In bovenstaand keuzeveld kunt u een van deze categorieën selecteren.

Generalistische basis GGZ is bedoeld voor cliënten met lichte tot matige psychische klachten en aandoeningen. De specialistische ggz is bedoeld voor cliënten met zwaardere psychische klachten of aandoeningen.

© 2024 Provico BV