Facilitering

Provico sluit contracten met huisartsen en professionals in de generalistische basis-ggz en specialistische ggz zodat samenwerking mogelijk en makkelijk wordt. Via bijvoorbeeld consultatie en diagnostiek kan de expertise uit de gb- en s-ggz snel en gemakkelijk worden ingezet in de huisartsenzorg.

Deelnemers aan Provico krijgen de beschikking over een Ketenzorg Informatie Systeem (KIS) voor de ggz. Hierin werken huisartsen en praktijkondersteuners samen aan de behandeling van patienten met psychische problematiek.  Ook professionals uit de generalistische basis-ggz en specialistische ggz, die betrokken zijn bij de behandeling van een patiënt, krijgen toegang tot dit KIS. Dat maakt een snelle en eenvoudige samenwerking mogelijk.

Provico ziet er op toe dat deelnemende zorgaanbieders (blijven) voldoen aan de met elkaar afgesproken kwaliteitseisen.

Provico verzorgt de administratieve en financiële afhandeling van en verantwoording over de uitgevoerde behandelingen, ten behoeve van de zorgaanbieders, verzekeraars en overheid.

© 2024 Provico BV