De zorgketen

Provico heeft een ggz-zorgketen ingericht, bestaande uit drie modules: screening, intake en begeleiding. Patiënten worden via dit zorgpad behandeld. Waar nodig of wenselijk wordt e-health, een preventiecursus en/of expertise vanuit de gb- of s-ggz ingezet.

Provico maakt samenwerkingsafspraken met  zorgverzekeraars, huisartsen en zorgaanbieders in de generalistische basis ggz en specialistische ggz. Door deze samenwerkingsafspraken wordt het mogelijk om écht zorg op maat aan de patiënt te leveren.

 

 

© 2024 Provico BV